Skip to content

Thơ

Tác giả: Sangeld

…giữa giờ học…

Trọng Thủy – My Châu

[Naruto] Gió thổi mây trôi

Học sinh lớp 12

Đêm hè

[Hyouka] Lời chú dạy

[Hakomari] Kí Ức (12/05/13)

Với em (17/09/15)

 Mười năm & Bạn (03/10/15)

Đi lang thang trong sân (08/11/15)

Lỗ thủng (26/08/16)

Chẳng để làm gì (03/09/16)

Hoa ác (21/10/16)

Mình nên (07/03/17)

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s