Skip to content

Dịch

Người dịch: Sangeld

–oOo–

Dịch sách – Translated books

(E-V) The Book of Awesome (Những Trang Đời Quá Đã) 1-5, 6-10, 11-15, 16-20,  21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 
Neil Pasricha

(E-V) A Monster Calls (Quái vật hiện thân) (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16 – HẾT)
Patrick Ness

.

–oOo–

Dịch truyện – Translated fiction

(V-E) Ngày 7 tháng Tư ở Hiệu sách góc đường cạnh Nhà thờ (On April 7th, in the Bookstore near the Church)
Yue

.

–oOo–

Dịch thơ – Translated poems

(E-V) Carry On (Vững tiến)
Robert William Service

(E-V) Start where you stand (Đi thôi, từ nơi đang đứng)
Berton Braley

(E-V) Stopping by woods on a snowy evening (Dừng chân bên rừng chiều tuyết phủ)
Robert Frost

(E-V) Thơ Spike Milligan

(E-V) To the Virgins (Gửi nàng trinh nữ)
Robert Herrick

.

–oOo–

Dịch bài hát – Translated songs

(E-V) Dreaming my way home (Mơ lối về nhà)
Barbara Kessler

(E-V) I won’t give up (Anh sẽ không buông xuôi)
Jason Mraz

(E-V) The rose (Đóa hồng)
Amanda McBroom (Teshima Aoi cover)

(E-V) Time (Thời gian)
Pink Floyd (Godsmack cover)

(V-E) Em Kể Anh Nghe (Let Me Tell You)
Nguyễn Hải Phong

(J-V) Fly me to the star
Nakamura Kanata

(J-V) Gandhara
Godiego

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s