Skip to content

[Dịch] Start where you stand – Berton Braley

16.12.2013

Bản dịch: Đi thôi, từ nơi đang đứng

– Người dịch: sangeld –

Bắt đầu đây, đừng bận tâm dĩ vãng
Quá khứ đâu làm tươi mới khởi hành
Khi quay lưng bỏ lại hết chẳng màng
Là quá đủ, chuyện xong, nợ đã rảnh
Này giở ra chương nữa trên trang giấy
Còn đây nữa cuộc đua sớm đoán chừng
Đoái hoài chi muôn tháng với những ngày
Đi thôi, từ nơi đang đứng

Đời sẽ quên những lần ta chiến bại
Nếu hôm nay ta khởi sự thành công,
Thời gian trôi chớp mắt hóa tương lai
Với khó khăn và nhọc nhằn chất đống;
Hãy vùi chôn bao tuyệt vọng, khổ ải,
Nắm trên tay thử thách mới hừng hừng,
Tương lai là cho ai dám miệt mài,
Đi thôi, từ nơi đang đứng.

Thắng vững tin, và thua không nản chí
Đời sống đang – hôm nay, sẽ – ngày mai;
Ta đối đầu và chiến đấu kiên trì,
Đẩy quá khứ lùi về xa xưa mãi
Chuyện cũ đã dừng, hôm qua dứt điểm
Còn can chi cấm đoán hay cả mừng,
Dũng cảm lên rồi thẳng tiến oai nghiêm,
Đi thôi, từ nơi đang đứng.

.

Start where you stand

– Berton Braley –

Start where you stand and never mind the past,
The past won’t help you in beginning new,
If you have left it all behind at last
Why, that’s enough, you’re done with it, you’re through;
This is another chapter in the book,
This is another race that you have planned,
Don’t give the vanished days a backward look,
Start where you stand.

The world won’t care about your old defeats
If you can start anew and win success,
The future is your time, and time is fleet
And there is much of work and strain and stress;
Forget the buried woes and dead despairs,
Here is a brand new trial right at hand,
The future is for him who does and dares,
Start where you stand.

Old failures will not halt, old triumphs aid,
To-day’s the thing, to-morrow soon will be;
Get in the fight and face it unafraid,
And leave the past to ancient history;
What has been, has been; yesterday is dead
And by it you are neither blessed nor banned,
Take courage, man, be brave and drive ahead,
Start where you stand.

———

Translator’s notes: Mình chỉ muốn dịch cái lời kêu gọi của bài thơ, và giữ vần vèo cho dễ đi vào đầu người, chứ còn câu cú chữ nghĩa cụ thể thì đôi khi cũng phải hi sinh trong quá trình chuyển ngữ.

Hôm bữa tự nhiên đọc trúng cái bài này, và bỗng nhớ “thầy bói” của mình từng dặn đi dặn lại mình đang cần gấp một cái khởi đầu.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: