Skip to content

[Dịch] Stopping by woods – Robert Frost

02.07.2013

Năm 3, bài thơ đầu tiên mình dịch. Chỉ nhớ mang máng hồi BB và ai đó thuyết trình Stopping by woods, cô đã chê bản dịch nhóm lượm trên mạng thấy mà ghê. Vậy là bữa đó thay vì nghe thuyết trình, mình đã ngồi dịch luôn cái bài này.

Mấy bữa rồi mới search thì phát hiện bài thơ cũng thuộc dạng được dịch nhiều (một vài bản dịch rất ngầu). Nhìn lại thì thấy mình dịch chả được cái nước gì, trừ việc giữ nguyên rhyme như trong bản gốc.

Bản dịch: Dừng chân bên rừng chiều tuyết phủ

– Người dịch: Sangeld –

Rừng của một người tôi đã biết
Ngôi làng ông ở nơi biền biệt;
Đâu hay đây một kẻ ung dung
Dừng ngắm rừng buông tuyết mải miết

Ngựa nhỏ chắc thầm thấy lạ lùng
Sao cần đứng lại giữa mông lung
Chỉ rừng, chỉ nước hồ băng giá
Vào một đêm tăm tối tận cùng

Chú ngựa rung chuông nhắc thật thà
Hỏi dò tôi liệu có sa đà.
Vi vu thoảng tới âm đằm thắm
Của gió ôn hòa và tuyết hoa.

Rừng xinh rừng tối rừng sâu thẳm,
Lời hứa ngăn tôi lần ghé thăm,
Cơn mộng vẫn còn kia vạn dặm,
Giấc lành còn đó vạn xa xăm.


Stopping by woods on a snowy evening

– Robert Frost –

Whose woods these are I think I know
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

These woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Advertisements
4 Comments
  1. hình như dọc bản gốc dễ hiểu hơn chị ạ :”>

    • ôi thế à :”> chắc là tại 2 câu cuối dịch có vẻ cùi bắp >.<

  2. Ava và cái hình đầu trang mới đẹp quá :”>

    • ồ cám ơn e :”> c mới phát hiện ra là mình có thể đặt hình đại diện cho toàn trang :))

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: