Skip to content

[Nhạc] Coursera: Songwriting – sangeld

24.04.2013

Giả bộ thêm cái post này, coi như để đặt cục gạch, có gì mình sẽ update trang về nhạc sau, chừng chục tháng nữa chứ  mấy.

Có ai nghe qua về Coursera chưa nhỉ, nếu chưa nghe thì hãy hóng hớt mà nghe đi :)) nó là một chỗ khá tốt để mình đốt thời gian :))

Bạn d đã học xong khóa Songwriting trên Coursera, học một cách khá lộn xộn mà cũng khá chật vật, nhìn chung chỉ đạt mức trung bình – khá :(( :(( :((

Trong quá trình làm bài tập cho khóa học, mình đã vắt óc ra vài đoạn nhạc rởm đời, mà mình sẽ khoe ngay đây.

*Lưu ý: Songwriting thực chất là khóa viết lyrics. Phần thu âm chỉ để minh họa, nếu có ai thương tình mà bấm nút play, hãy thông cảm cho giọng hát rất gớm của bạn d.

Assignment Week 4

Leaves

music & lyrics & performance: sangeld

(verse)
Time flies, and our bond has been shattered
Now leaves fall from the tree onto the tiles
How we were so close, how we are scattered
How can I return to your smiles

(chorus)
In this city of race, all that my eyes can catch are blurs
The colors of our leaves tend to fade
From that very tree, the wind has brought them away
They’ve turned from green to grey and still they yearn.

Advertisements

Pages: 1 2 3

From → Sangeld's music

One Comment
  1. Đại ja đã “tuyên truyền” bài hát của chị trong lớp :))))

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: